Virksomhedsplan

Indholdsfortegnelse:

 

Side 2: ……………………………………………………………………………………..     Velkommen
Side 3: ……………………………………………………………………………………..     Personalet
Side 4: ……………………………………………………………………………………..     Børnene får
Side 5: ……………………………………………………………………………………..     Målsætning
Side 6: ……………………………………………………………………………………..     Faste aktiviteter
Side 7: ……………………………………………………………………………………..     Ind- og udmeldelse
Side 8: ……………………………………………………………………………………..     Betaling
Side 9: ……………………………………………………………………………………..     Samarbejdspartner
Side 10: ……………………………………………………………………………………     Kostpolitik
Side 11: ……………………………………………………………………………………     Leg og aktiviteter
Side 12: ……………………………………………………………………………………     Udeliv
Side 13: ……………………………………………………………………………………     Traditioner
Side 14: ……………………………………………………………………………………     Lukkedage
Side 15: ……………………………………………………………………………………     Tavshedspligt
Side 16: ……………………………………………………………………………………     Sygdom
Side 17: ……………………………………………………………………………………     Påklædning

 

Velkommen

 

Brumbassen er en privat pasningsordning til børn i alderen 6 mdr. til 2,11 år, der er baseret på kommunens Dagtilbudslov § 20. Ejeren af vuggestuen modtager et kommunalt tilskud pr. barn der er indmeldt, hvilket ejeren er ansvarlig for.
Brumbassen er normeret til 15 børn og 2 bufferpladser.
Den ugentlige åbningstid er på 50 timer, som er tilpasset efter forældrenes behov.

 

Side 2

 

Personalet i Brumbassen:
Leder / Pædagog: Gitte Bach
Pædagogmedhjælper: Betina Larsen
Pædagogmedhjælper: Nicoline Bach
Pædagogmedhjælper: Michelle Lundtoft

 

Vi er en fast personalegruppe, hvor 3 af os har været med fra starten i 2011 og den sidste siden starten af 2012. Vi er en meget stabil og god kombination, en blanding af unge og lidt ældre glade og friske piger.

 

Vi holder personale møde en gang om måneden, hvor vi planlægger det kommende emne, snakket om, hvordan det går med børnene og ellers alt løst og fast.

 

Vi arbejder ud fra de pædagogiske lærerplaner, hvor vi dokumenterer med billeder ophængt i garderoben, og så laver vi “Barnets Bog”, hvor vi løbende sætter billeder ind, bogen får barnet med, når det stopper i Brumbassen. 

 

 2 af personalet har taget 1. og 2. kurserne i ICDP, og vi arbejder ud fra de 8 samspilstemaer.

 

Vi arbejder med “Babytegn”, der hjælper både det lille barn og vi voksne med at kommunikere. Ofte ender det lille barn i gråd og fustration, fordi vi ikke forstår det, der er babytegn en stor hjælp. det øger barnets selvværd, og barnet kan gøre sig forståelig. Vi har lavet en lille folder, alle nye forældre får med hjem, der er de 5 relevante babytegn i, som vi bruger i Brumbassen. 

 

Vi bruger de 5 relevante tegn i hverdagen

Vi introducerer tegnene på forældremøderne.

Forældrene bliver opfordret til at bruge tegnene hjemme

De 5 tegn er ophængt i Brumbassen

I Brumbassen arbejder vi også med inklusion, det gælder overfor både børn, forældre og personale. vores formål med at arbejde med inklusion er, at få alle med i fællesskabet.

 

Side 3 

 

Børnene i Brumbassen får:
Et hus med voksne der er fyldt med godt humør.
Et total røgfrit hus.
Et hus med god plads og muligheder både inde og ude.
En sund og varieret kost.
Børnene får børstet tænder efter frokost
Oplevelser og aktiviteter der styrker barnets udvikling.
Mulighed for at lege med jævnaldrende.
Masser af sang, dans og musik.
Et hus hvor vi bruger “Babytegn”.                                                               

 

Side 4

 

Målsætning:

 

Brumbassen`s mål er at skabe et  trykt, omsorgsfuldt og udviklende miljø, hvor børn og forældre er glade for at komme. Legen er børnenes vigtigste udtryks- og samværsform. Gennem legen lærer børnene at tage hensyn til hinanden, ansvarsbevidsthed og sætte grænser overfor egne og andres handlinger.

 

Børnene skal have ro og tid til, at fordybe sig i legen. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at udvikle deres egen personlighed og får tilgodeset individuelle behov både fysisk og psykisk, således at barnet får styrke og selvtillid til at klare de udfordringer, der kommer i dets hverdag. Personalet prøver at gøre hverdagen inspirerende og læringsfyldt gennem forskellige aktiviteter. 

 

Side 5

 

Faste aktiviteter:

 

Musikpædagog Lene kommer en gang om måneden, hvor hun spiller, danser og synger med os.
Vi har lavet 1. sal om til gymnastiksal, som vi bruger flittigt.     
Vi tager på ture til stranden på vores Christaniacykler, hvor vi samler strandskaller og sten.
Vi cykler på Hune naturlegeplads, hvor børnene har mulighed for at udfolde fysisk og motorisk.

 

Side 6

 

Ind- og udmeldelse:

 

Det er muligt at blive indskrevet i Brumbassen, lige så snart der er en terminsdato.
Ved indmeldelse af barnet i Vuggestuen Brumbassen, vil der blive skrevet en kontrakt.
Udmeldelse kan kun ske med en måneds varsel ved udgangen af måneden.
Alle børn kommer automatisk i børnehave den måned, hvor de fylder 2 år og 11 måneder.

 

HUSK at få jeres barn skrevet op i Børnehave.

 

Side 7

 

Betaling:

 

Forældrebetaling pr. 1. januar 2020 er 3050,-
Med i prisen er der bleer, barnevogn, sengetøj og linnede, ligeledes er der mad og frugt med.
Der betales forud senest d. 1. i måneden på reg. 9070 konto. 0000794287
Der betales for 11 måneder, JULI er betalingsfri
Økonomisk friplads og søskenderabat er gældende efter samme regler som de kommunale tilbud.

 

Side 8

 

Samarbejdspartnere:

 

Brumbassen samarbejder med PPR, hvor der indgår talepædagog og psykolog. Vi samarbejder i det omfang, det er nødvendigt for, at kunne tilbyde den bedste hjælp til børn med særlige behov.

Brumbassen lægger stor vægt på et godt og åbent forældresamarbejde. Den daglige kontakt med forældrene ved modtagelse og afhentning af barnet vægter vi højt, vi snakker om barnets dag i Brumbassen som feks. kost, sovevaner og sjove episoder.

Vi har et meget tæt samarbejde med vores forældrebestyrelse, der har indflydelse på principperne for Brumbassen`s virksomhed og børnenes aktivitetsmuligheder.                                                                                                                                                              Forældrebestyrelsen er valgt for et år af gangen, der er valg i oktober måned på vores årlige forældremøde.

Forældrebestyrelsen består af 3 forældre, vuggestue ejeren og en fra personalegruppen.. der er ligeledes valgt en suppleant.

 

Side 9

 

Kostpolitik i Brumbassen:

Børnene får en sund og varieret kost.
En næringsrig og indbydende anretning.
Vi tilsætter ikke sukker i børnenes daglige kost og serverer ikke sukkerholdige drikke, kager og slik i hverdagen.
Vi giver børnene et roligt og hyggeligt måltid.
Børnene lærer bordskik som feks. spise pænt, blive siddende og sige ” tak” for mad.
Børnene spiser med fingerne for at styrke deres finmotorik.
Børnene deltager i borddækningen
Ca. 1 gang om måneden får vi sundt og varieret varmt mad.
Formiddagsmaden får vi ca. kl. 8.30, det består af hjemmebagt boller med smør og oste eller knækbrød med frugt til.
Frokosten får vi ca. kl. 11.00, det består af brød og varieret pålæg, hvor både fisk, kød, grønt og mælkeprodukter indgår. Frokosten smøres ved bordene, hvor børnene selv vælger hvad der skal på brødet.
Eftermiddagsmaden får vi ca. kl. 14.30, det består af mindst 4 slags frugt- grønt.
Der serveres vand og mælk til måltiderne.

 

Side 10 

 

Leg og aktiviteter:

 

Legen er en meget vigtig faktor i det pædagogiske arbejde. Gennem legen udvikler barnet forståelse af sig selv og omverdenen. Gennem forskellige legerelationer styrkes barnets personlige udvikling, og det er der spiren til dannelse af venskab finder sted.

I legen opstår der konflikter, dem hjælper vi voksne med at løse, hvis vi ser, de ikke selv kan håndtere dem.

Rytmik, musik, sang og sanglege indgår i dagligdagen, herved får børnene brugt deres kroppe, lærer spilleregler, lærer at lytte, modtage en kolliktiv besked og agere derefter. Dette skaber grundlag for samarbejde i en gruppe, og vi voksne får mulighed for at følge børnenes motoriske udvikling.

Vi læser højt for børnene, det foregår i små grupper, da det pga. aldersspredningen er forskelligt, hvilke bøger børnene er interesseret i.

 

Side 11

 

Ude liv:

 

Børnene i Brumbassen er ude næsten hver dag, da det er meget vigtigt , at børnene kommer ud og oplever bevægelsesfriheden og bruge sig selv på en anden måde, end det muligt indendørs.

Vi kommer også meget ud i naturen og nærområdet på vores 2 Christaniacykler, det giver børnene mange sanseindtryk.

 

Side 12

 

Traditioner:

 

Vi slår katten af tønden, og spiser fastelavnsboller.
Vi holder påskefrokost med børnene, hvor vi slutter af med at finde Påskeharen ude på legepladsen.
Vi holder Brumbassen`s fødselsdag, der bliver slået sammen med vores Sommerfest.
Vi holder Halloween hvor vi udhuler græskar og spiser “uhyggeligt” mad.
Vi holder julefrokost med børnene.
Vi holder fødselsdag for børnene, hvor forældre og søskende bliver inviteret på boller og kage.
Hvert år i december holder vi bedsteforældre dag, hvor vi serverer æbleskiver, småkager, saft og kaffe.

 

Side 13

 

Lukkedage:

 

Grundlovsdag d. 5. juni.
Den 24. december. 

 

Side 14

 

Tavshedspligt:

 

Brumbassen`s personale har tavshedspligt m.h.t alle de kendskaber vi får kendskab til i forbindelse med arbejdet i Brumbassen.

 

Forældrebestyrelsen skriver under på en erklæring om tavshedspligt.

 

Side 15

 

Sygdom:

 

Brumbassen modtager ikke syge børn.

Forældrene skal vurdere, om barnet kan deltage i den daglige aktivitet både inden- og udendørs.

Hold barnet hjemme, hvis det har symptomer på sygdom (vis hensyn til de andre børn).

Bliver barnet sygt i Brumbassen, vil forældrene blive kontaktet og barnet skal hentes hjem.

 

Side 16

 

Påklædning:

 

Barnets påklædning skal være praktisk og hensigtsmæssig. 

Husk årstiderne skifter og barnet vokser.

Vær opmærksom på om “ekstra tøjet” er for småt eller skoene trykker.

Side 17

 

Brumbassen Idrætsvuggestue & – Børnehave
Kingosvej 3, 9490 Pandrup
Tlf: 20 96 72 47
kontakt@brumbassen-pandrup.dk
Scroll til toppen