Lærerplan

 

Pædagogiske læreplaner

 

Efter serviceloven skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan i alle institutioner, hvor børnemiljøvurderingen indgår, vi skal beskrive dagtilbudets fysiske,psykiske børnemiljø, der fremmer børnenes sundhed, trivsel, udvikling og læring.


Tema: Sprog
Læringsmål:
Målet er at styrke og udvikle børnenes sprog gennem hverdagens aktiviter og oplevelser.
Sproget er en nødvendighed for barnet kan skabe kontakter, løse problemer og konflikter i hverdagen.

 

Metoder:

 

*  Vi voksne skal sætte ord på egne og børnenes handlinger
*  Vi voksne skal se, høre og forsøge at forstå børnene
*  Vi voksne læser små bøger med børnene
*  Vi voksne laver rim og remser med børnene
*  Vi voksne synger med børnene
*  Vi voksne giver tid og plads til det enkelte barn
*  Vi voksne er guider i hverdagen
*  Vi bruger babytegn i vores hverdag 

 

Målet er nået:

 

*  Når børnene begynder at gentage det vi voksne siger
*  Når børnene begynder at synge med på sangene
*  Når børnene lærer at kommunikere med hinanden og med voksne
*  Når børnene bruger sproget til konfliktløsning
*  Målet med babytegn er opnået når børnene bruger det i deres hverdag 

 

Tema: Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Læringsmål:

At lærer børnene om deres egen kultur og de danske traditioner.

At lærer børnene at skabe udtryk gennem billeder, med kroppen eller gennem sang, så udtrykker det følelser og tanker, ideer og fantasier om, hvordan verden er skruet sammen.

 

Metoder:

 

*  Vi fejrer de forskellige traditioner
*  Vi synger og leger med børnene
*  Vi laver klip og klister + fastelavnsris til fastelavn
*  Vi maler æg og påskeharer til påske
*  Vi laver julegaver til forældrene
*  Vi voksne viser rummelighed overfor andre kulturer

 

Målet er nået:

 

*  Når børnene bruger fantasien i leg og kreative udfoldelser
*  Når børnene viser interesse i de danske traditioner
*  Når børnene bryder ud i sang
*  Når børnene viser intresse for de kulturelle foretag

 

Krop og Bevægelse:

 

Læringsmål:

 

At udvikle og styrke kroppens motoriske færdigheder
At børnene oplever glæde ved sin krop
At børnene aktivt udforsker og tilegner sig den fysiske, sociale og kulturelle verden gennem sanser

 

Metoder:

 

*  Giver børnene mange forskellige bevægelse muligheder både inde og ude
*  Vi synger mange sange, hvor bevægelse indgår
*  Vi lærer børnene om en sund krop, ved sund og varieret kost
*  Vi lærer børnene selv at kravle op og ned af stole
*  Vi lærer børnene at gå ture
*  Vi går til gymnastik med børnene
*  Vi styrker børnenes finmotorik ved at tegne, klippe og klistre, spise selv, af og på klædning

 

Målet er nået:

 

*  Når børnene er selvhjulpne
*  Når børnene hjælper hinanden
*  Når børnene er nysgerrige efter at prøve nye udfordringer
*  Når børnene er gode til at gå ture
*  Når børnene viser glæde ved at bevæge sig

 

Barnets alsidige personlige udvikling:

 

Læringsmål:

 

At styrke børnenes selvværd
At det enkelte barn føler, at det gør en forskel
At det enkelte barn føler sig anerkendt
At give børnene udfordringer, så børnene oplever jeg kan, jeg tør og jeg vil

 

Metoder:

 

*  At vi voksne ser, hører og prøver at forstå børnene
*  At vi voksne giver tid og plads til det enkelte barn
*  At vi voksne møder børnene med ros og anerkendelse
*  At vi voksne er lydhør overfor børnenes behov/ønsker
*  At vi voksne motivere børnene til at være aktive, trygge og selvhjulpne

 

Målet er nået:

 

*  Når børnene får tro på sig selv og mod på livet
*  Når barnet har opnået et højt selvværd
*  Når børnene bliver i stand til at udtrykke følelser
*  Når børnene bliver harmonisk og velfungerende i samspil med andre mennesker

 

Sociale kompetencer:

 

Læringsmål:

 

At barnet bliver i stand til at udvise empati
At barnet bliver i stand til at give udtryk for sit behov
At barnet bliver i stand til at danne venskaber
At barnet bliver i stand til at vise omsorg for hinanden
At barnet bliver i stand til at håndtere konflikte

 

Metoder: 

 

* Vi voksne skal give tid, plads og rum til rolleleg
* Vi voksne skal inspirere barnet til at lege med andre
* Vi voksne skal være gode rollemodeller
* Vi voksne skal lære barnet at danne venskaber
* Vi kal lære barnet at være lydhør overfor andre, respektere andre og udvise følelser

 

Målet er nået:

 

* Når barnet kan indgå i sociale relationer med andre
* Når barnet anderkender og respekterer de andre
* Når barnet har lært at respektere andre børn og vente på, det bliver deres tur
* Når barnet bliver i stand til at løse konflikter på en hensigtsmæssig måde
* Når barnet er blevet omsorgsfuldt og hjælpsom

 

Naturen som naturfænomener:

 

Læringsmål:

 

At give barnet så mange forskellige oplevelser i naturen
At give barnet fornemmelse af årets gang
At barnet lærer at færdes i naturen
At barnet lærer at vise respekt overfor planter og dyr

 

Metoder:

 

* Vi samler dyr i naturen
* Vi oplever naturen på alle årstider
* Vi planter med barnet
* Vi giver barnet mulighed for udeliv
* Vi besøger en bondegård
* Vi tager i Zoo

 

Målet er nået:

 

* Når barnet viser glæde ved at opholde sig i naturen
* Når barnet viser interesse for planter og dyr
* Når barnet vil ud i naturen i al slags vejr

 

Børn med særlige behov:

 

Læringsmål:

 

At barnet med særlige behov får den opmærksomhed/støtte, som det har behov for

 

Metoder:

 

* De voksne skal skærpe opmærksomheden på det enkelte barns behov
* De voksne skal tilbydes kompetenceudvikling, så de bliver i stand til at løfte opgaven bedst muligt
* De voksne laver skriftlige obsservationer/handleplaner
* De voksne skal inddrage andre instanser i samarbejde omkring barnet
* De voksne skal hjælpe barnet med at blive integreret i gruppen

 

Målet er nået:

 

*  Når barnet er integreret i børnegruppen
*  Når barnet begynder at vise fremskridt

Brumbassen Idrætsvuggestue & – Børnehave
Kingosvej 3, 9490 Pandrup
Tlf: 20 96 72 47
kontakt@brumbassen-pandrup.dk
Scroll til toppen